Dags att introducera PT säljer PT, eller PT —> PT som vi valt att kalla denna utbildning. Många anser att vi inom CMS har branschens bästa utbildningar, speciellt då säljsystem och tekniker. Det är ganska många som vet vad en Tel Trac utbildning innebär för medlemsrådgivaren och hur mycket den kan förändra försäljningen på en träningsanläggning. Många har också gjort olika försök att kopiera det vi arbetat med och utvecklat under mer än 40 år, några har lyckas andra inte, men de som försökt har lärt sig hur svårt det kan vara att förklara något på ett enkelt sätt.

Nu tar vi ännu ett steg, där vi startar en säljutbildning för PT, en grupp som behöver lära sig försäljning precis som alla andra. Utbildare blir Andreas Stenberg, som även jobbar inom Må Bättre gruppen. Andreas är delägare i flera Må Bättre anläggningar och såg tidigt det stora behovet av att lära en personlog tränare att sälja träning till både nya och existerande medlemmar. Den personliga tränaren har överlägsna kunskaper och därmed ett förtroende hos sin klient, det saknas bara lite kunskaper inom sälj så ökar försäljningen med ofattbara siffror.

Första utbildningstillfället är den 25 Januari på Elite Stadshotell i Västerås och har du inloggning (är du med i CMS) så kan du boka redan nu på denna länk

Annonser