Myndigheten drar nu in tillståndet att bedriva inkassoverksamhet för företaget Svenska Eken.

Datainspektionen återkallar inkassotillståndet för aktiebolaget Svenska Eken. Företaget har sedan år 2000 haft ett inkassotillstånd beviljat av Datainspektionen. Under 2008 och 2009 tog myndigheten emot ett flertal klagomål på bolagets inkassohantering vilket ledde till att Datainspektionen inspekterade företaget under 2009. Vid inspektionen upptäcktes ett flertal brister i handläggningen av inkassoärenden. Bolaget genomförde då förändringar av verksamheten men med hänsyn till tidigare brister valde Datainspektionen att begränsa tillståndstiden till två år. Normalt förlängs inkassotillstånd fem år åt gången.

I oktober i år genomförde Datainspektionen en ny inspektion av Svenska Eken. Bristerna som då upptäcktes gör att Datainspektionen nu drar in företagets tillstånd att bedriva inkassoverksamhet. Beslutet innebär att företaget inte får åta sig nya inkassouppdrag och att pågående inkassoärenden så snart som möjligt ska avslutas.

Läs Datainspektionens beslut i pdf-format

För mer information kontakta:
Avdelningsdirektör Håkan Meurling, tfn 08-657 61 34
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

 Tipsa om den här nyheten på Facebook

Annonser