Ständigt kommer nya rapporter som visar på sambandet mellan fysisk aktivitet och genomsnittlig livslängd. För fem år sedan var det oftast 7 år som vi som rör på oss fick ”på köpet”. men man får som bekant även en bättre ålderdom, man lever frisk, längre!

Nu kommer färskare rapporter och det blir bara bättre

Snittet är nu 9 år, men för den som byter rökningen mot träningen rakt av kan det handla om ett 10-20 år längre liv. Här kan du läsa mera

Annonser