På onsdag den 25/1 2012 genomför vi på CMS Sweden den första säljutbildningen som riktar sig till dig som säljer PT tjänster. Vi har som alla vet lång erfarenhet av säljutbildningar, framförallt för medlemsrådgivare och reception. Nu ser vi den personliga tränare som nästa yrkesgrupp. Självklart är utbildningen riktad till PT i första hand men faktiskt också till övrig personal som vill lära sig sälja PT tjänster. Kursen är på Elite Stadshotell i Västerås och du uppger som vanligt vår bokningskod för bästa pris. Vi kör mellan 09.00-17.00. Eftersom detta är första gången så är intresset mycket stort, vi räknar med mellan 60-80 deltagare. Andreas Stenberg är utbildare men jag kommer medverka och anteckna alla frågor som dyker upp för detta är nytt för många.  Glöm inte att anmäla dig! Observera att du måste vara inloggad. Slutligen vill jag påpeka att din Club/anläggning måste vara licenstagare i CMS för att du skall kunna delta i utbildningen.

Annonser