Idag den 25/1 2012 samlades 65 av Sveriges PT, de flesta med mycket lång erfarenhet, faktiskt drygt 500 år om man summerar! Vi genomförde den första säljutbildningen där PT lär sig sälja. Vi har valt att inom CMS kalla den utbildning PT säljer PT. Jag vill börja med att tacka er alla för att ni medverkade och delade med er av den mycket stora erfarenhet som ni besitter. Jag vill också tacka Andreas Stenberg som lagt ner massor av tid på förberedelser och som genomförde dagen på ett fantastiskt sätt. Jag tror att alla som var med säljer mera efter denna utbildning!

Annonser