Anders Olsson har precis skrivit en bok om andning som kanske är intressant för dig och den träningsanläggning som du jobbar med eller tränar på.

När vi vill förändra något i vårt liv och förbättra vår hälsa, koncentrations- och prestationsförmåga är det vanligt att jobba med träningsvanor, kostvanor, sömnvanor, tanke- och handlingsmönster osv. Våra andningsvanor är däremot oftast förbisedda. Det är anmärkningsvärt med tanke på att vi andas 25 000 gånger per dag och andningen är vår allra mest grundläggande funktion. De allra flesta människor har en andning med stor förbättringspotential och en förbättrad andning ger ökad bland annat syresättning och mer energi. I denna pdf som heter: flyer-medveten-andning finner du mer information om boken.

Anders håller också andningskurser runt om i landet ex. under april och maj i Karlskrona, Malmö, Linköping, Lidköping, Göteborg och Stockholm. Mer information om kurserna

Jag har skrivit om Sorena tidigare för jag gillar deras lilla andningsmunstycke som hjälper dig att utveckla din andning under träning, en s.k. Relaxator. Se även hemsidan. Anders har även föreläst på vår AMT för 1 år sedan.

Annonser