Personligen anser jag att detta är det mest värdefulla som givits bort i vår bransch. Jag vill inte ens försöka beskriva värdet men rätt använt är det ovärderligt!

Joe Cirulli gav oss en oförglömlig weekend med inspirerande föreläsningar om hur han blivit framgångsrik. Vi fick se verkligheten och hur han dagligen genomför sitt ledarskap. Vi var nog ganska många som förvånades över hans vilja att dela med sig allt. Ni som var med vet att han lovade er alla bilder i pdf format så att ni själva kan använda materialet fritt.

Därför finns det nu att tanka ner från vår hemsida. Det ligger i vårt filarkiv, det är uppdelat på följande sätt:

Strategic planning for Club owners and general managers Part1 Part2 Part3

Becoming a high performance leader

Focusing an entire organization through the moste effective yearly,quarterly and weekly meetings

Som du vet måste du vara inloggad för att komma åt materialet, är du inte inloggad just nu så kan du börja här och sedan gå till filarkivet. Detta material är förstås tillgängligt även för dig som inte var med på vår AMT.  Det räcker att du är licenstagare i CMS för att du skall ha behörighet. Var så god!

Annonser