Jag har i denna vecka pratat med drygt 30 av våra kunder (träningsanläggningar) och alla är nöjda med försäljningen av medlemskap i sommar. Det har gått riktigt bra, bra eller helt ok! Ingen, absolut ingen, tycker att sommaren har varit dålig och det gläder förstås mig. Det kan finnas flera orsaker till detta så som kampanjen, utbudet, mediavalen och vädret för att nämna några av de viktigaste. Sannolikt är det en mix men jag tillhö de som inte tror att en regnig sommar är extra bra för jag minns somrar som varit fantastisk både när det gäller försäljning och väder. jag tror istället att kampanjtekniken och sättet att förmedla detta är det viktigaste.

Vad tror du?

Annonser