Långa träningspass onödiga? Sex stycken tjugosekunders superintensiva träningspass i veckan kan räcka som motion, menar brittiska forskare.

I vår stressade vardag finns det ofta väldigt lite tid till träning. Att behöva lägga många timmar i veckan på löprundor eller motionscyklar avskräcker många. Men behöver man verkligen lägga så mycket tid? Den senaste tidens forskning på träning håller på att förändra den bilden.

Brittisk forskning visar nämligen att en helt annan typ av träning kan räcka för att påskynda förbränningen och göra oss hälsosammare. Det kallas för högintensiv träning och innebär att man tar ut sig allt vad man har i tjugo sekunder, till exempel på en träningscykel. Dessa tjugo sekunder upprepas tre gånger per dag, tre dagar i veckan – sammanlagt endast tre minuter i veckan.

– Det gör jättemycket för förbränningen, säger Jamie Timmons, professor i åldrandets biologi vid Loughborough-universitetet i Storbritannien.

Lurar kroppen till förbränning

Enligt honom får den här explosiva träningsformen musklerna att tro att det är dags för hård fysisk aktivitet och börjar därför bränna mycket mer energi.

– Det bryter ner glykogenet i musklerna, där lättillgänglig energi lagras. Musklerna signalerar då till blodet att det är dags att ta upp mer energi och förbränningen sätts igång, säger Jamie Timmons.

Och att få igång förbränningen är enligt honom nyckeln till träningens många hälsofrämjande processer, som till exempel ökad syreupptagningsförmåga, sänkt halt av fett i blodet och förbättrad insulinkänslighet (vilket är bra om man vill undvika diabetes).

Men det är en kontroversiellt ämne, vill du veta vad Björn Ekblom som är professor i fysiologi vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm tycker så får då läsa resten på SVT.

Annonser