• Våga nu, du klär sämre i lila när du blivit gammal
  • Ingen annan än du ansvarar för din lycka
  • Vid varje så kallad katastrof, fråga dig, hur påverkar detta mig om fem år?
Annonser