1. happydayOm du inte söker, kommer du heller aldrig finna

  2. Om du inte frågar, kommer svaret alltid vara nej

  3. Om du inte går framåt, kommer du alltid stå kvar

Annonser