Den föreläsare som fått det högsta betyget någonsin i någon utvärdering! Egentligen borde det räcka som introduktion. Denna gång föreläser han 2 gånger under helgen men han har också en Pink Gloves klass.Garret GarellsGarret Garells2Garret Garells3

Annonser