Q TracIdag var det världspremiär för Q Trac, ett helt nytt kundvårdssystem som tar hänsyn till den förändring som vår bransch har genomgått under de senaste åren. Personlig träning är nu en naturlig del av det tjänster som vi erbjuder och står ibland för närmare 40% av omsättningen. Redan om 1-2 år kan PT intäkter vara lika stort som autogirot på de mest framgångsrika anläggningarna. Detta har förändrat medlemstränarens roll.

Det är inte varje dag som CMS lanserar ett nytt system, det hände senast 1997 då R Trac (Retention) såg dagens ljus. Det system som är äldst är M Trac (Management), den första versionen finns dokumenterad från 1968.

Varför är system viktiga? Utan system kan skickliga medarbetare göra ett ganska bra jobb, men det förutsätter att inget oförutsett inträffar. Med system kan en oerfaren medarbetare göra ett perfekt jobb! System är den samlade erfarenhet som tidigare medarbetare utvecklat, den smartaste modellen att leverera. Genom att följa och rapportera utfall i systemet får vi nyckeltal som beskriver vad som är bra och dåligt. Idag vet vi hur många procent av omsättningen som ska avsättas för löner, marknadsföring etc. Vi vet hur många möten en medlemsrådgivare ska boka varje dag, Vi vet hur många uppsägningar vi kan förvänta oss i augusti osv. Vi famlar inte i mörker och därför kan vi utfästa prognoser som är relativt träffsäkra, detta ger finansiärer trygghet och i slutänden kommer det medlemmen till gagn. Som medlem kan man räkna med att företaget håller de löften som utlovats, att ekonomin är stabil och att företaget ligger i framkant. Det betyder att alla är vinnare!

Jag är därför mycket stolt över att denna världspremiär av vårt nya kundvårdssystem hölls i Sverige och att det var jag som fick leverera. Tack alla deltagare!

Annonser