901729_592244127454991_1791956901_oEn av de priser som har mest prestige i hela vår bransch, är att bli Årets Club inom CMS nätverk. Man behöver bara vara bäst bland ett 80 tal kollegor men det är inte så lätt därför att kollegorna är också mycket motiverade och engagerade entreprenörer. Det handlar om allt från ledarskapet, de ekonomiska villkoren och förmågan att arbeta inom system till hur man lyckas i sin marknad och hur medlemmar uppfattar detta. De som vinner detta pris har ofta arbetat hårt under många år med att implementera system för allt från försäljning till kundvård.

Motivering: En utveckling som innehåller allt från lyckade satsningar till att hela stället höll på att brinna ner. Massor av envishet och en förmåga att genomföra strategier, följa system både inom försäljning och kundvård. Under företagets 4 år har man vuxit till 1750 medlemmar och har en mycket hög nöjd kund procent. Varumärket har etablerat sig i en tuff marknad trots prishöjningar och sanering från tidigare ägares misstag. Utan en envis chef och en mycket motiverad personal hade detta inte varit möjligt. Till och med kommunen gillar stället!

Pris: 1 års användning av cloudtjänsten PROFILE inklusive utbildning och implementering! Värde: 41 000:-

Från: Norden största leverantör av träningsutrustning Qicraft

Annonser