20130613_095144Det som kännetecknar sommaren är alla utomhusklasser. Förr var det bara Friskis och Svettis som förstod att utnyttja detta. Idag har i stort sätt alla gym grupptränings verksamhet några klasser utomhus. Oftast är dessa klasser gratis eller mycket subventionerade för att locka nya målgrupper och för att visa upp verksamheten. Här ser vi Energi i Skövde som redan startat med ett Zumbapass!

Att man sedan får press är en bonus!

Annonser