IMG_0002Mathias Eriksson och Ida Ottosson är bäst på att sälja Personlig Träning med det nya säljverktyget Visual Fitness Planner. Båda två jobbar på Fristilen i Östersund och ingen av dem har någon tidigare bakgrund som säljare. VFP har gjort det så lätt att sälja, säger Mathias. Just nu har de så mycket att göra som PT så det finns knappt tid att boka in säljmöten. Många står på kö för att få göra den personliga träningsanalysen. Allt fler kommer utifrån, de har hört talas om verktyget och nu vill de också se hur deras hälsa kan utvecklas.

Visual Fitness Planner gör det möjligt att beräkna sannolikheten att få välfärdssjukdomar som diabetes typ2, hjärtinfarkt, hjärnblödning och cancer. Verktyget beräknar också din ”hälsoålder” som ofta är 10-15 år högre en den faktiska åldern eftersom många lever osunt. Det är den stress som kroppens organ utsätts för i en otränad kropp. Men det som trots allt är mest spännande att se är den databild som ritas upp och som visar hur man kan se ut i framtiden, två avatarer som beskriver ”före och efter” genomförda PT lektioner. Med de här verktyget vill nästa alla köpa personlig träning säger Ida och Mathias

Annonser