I dagens MetroIsabella-Salinas2 kunde man läsa att Arbetsförmedlingen spår en efterfrågan på PT under 2014. Det är den senaste prognosen som visar att gymbranschen är en av de branscher som jobben finns i under nästa år. Det stämmer väl överens med min uppfattning, idag söker vi efter PT i nästa varje stad i detta land. Intresset att köpa Pt har vuxit mycket snabbt och dessutom har vi hittat ett sätt att sälja som förändrat hela branschen.

Annonser