Det finns företag som säljer dåligt trots att chefen är bra, men det finns inte företag som säljer bra trots att chefen är dålig…

Lars MalkarsDärför vill jag inleda med att säga – Malkars Träningscenter säljer bra, och för att det ska kunna hända krävs en bra chef!

Det här har jag många gånger funderat över och när jag ser tillbaka så har det alltid funnits ett samband mellan god ledning och bra försäljning. I detta fall ser vi ett typexempel på att dessa egenskaper går hand i hand. Lars har en av landets bästa säljteam och detta får man inte, det bygger man upp!

Men en bra chef har också andra kvalitéer. Det är sällan någon fått så många nomineringar som Lars fick denna gång och det var hans egen personal som ville lyfta fram de ledaregenskaper som han besitter.

Annonser