fantastisk…så har du överlevt hela ditt liv fram till nu! Du har klarat alla frustrerande situationer, krossade hjärtan, trauman etc.

Shit! Du är fantastisk!

Annonser