ZermattOm någon säger till dig att ”det där är omöjligt” så ska du förstå att de säger ”utifrån min begränsade förmåga och erfarenhet, ser jag det som en stor utmaning”

  • En pessimist ser problem i alla möjligheter
  • En optimist ser möjligheter i alla problem
Annonser